Μια ξεχωριστή ανακατασκευή κινητήρα που έγινε στο συνεργείο μας είναι αυτή του κινητήρα ενώς SMART FORTWO 450 600cc. Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την όλη διαδικασία.