ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Αναγνωρίζοντας την σημασία της σωστής και υπεύθυνης συντήρησης των επαγγελματικών οχημάτων προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εξασφαλίζοντας την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του φορτηγού ή λεωφορείου σας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές επισκευές που έχουν γίνει στο συνεργείο μας

Δείτε όλες τις παροχές του συνεργείου μας